Siste nytt 14 Oktober 2017

Nyheter

8 nye kort ligger til salgs i nettbutikken.

- Servietter venter vi fortsatt på leveringsdato.

- Den nye boka kommer  2 november.

 

 

   Siste nytt 15 september

 - Det kommer i år ny serviett med motiv tegnet av Kjell Midthun.

Midthunsamlerene har inngått avtale med Kjell om utgivelse av servietter. Vi starter i år med motivet som er avbildet på siden. Nisse med kjelke, pipe osv.Leveringsdato er ikke klar, men info kommer så fort det er klart.

 

- Nye kort til salgs i Nettbutikken. Kort 112 Elverumskortet 2017 og kort nr 113 Fra     Jomnsborg, Sollia 

- Flere stedskort kommer i begynnelsen av oktober.

- Midthunsamlerne har stand på Vikingskipet 7-8 oktober. Lørdag 7 oktober kommer Kjell  Midthun og signerer kalendere. bøker og kort.

-I løpet av oktober kommer det ut ny bok. Kjell Midthun, Jul

- 9-10 Desember har Kjell Midthun salgsutstilling på Røros. I Fjellljom sine lokaler.Midhunsamlerne vil også ha stand 7-10 desember, da det er julemarked fra torsdag til søndag. Mer info senere

-  Det blir snart opprettet ny mappe med digitaltrykk utgitt av Midthunsamlerne.Signert og numrert av Kjell Midthun. De vil også bli til salgs i nettbutikken.

 Info kommer også på:facebook/midthunsamlerne

 

 

 

Knut Karlsen lager revidert katalog over alle kort som er gitt ut av midthunsamlerne.Denne kan kjøpes på Vikingskipet. Kr 75.-

Kan også bestilles direkte fra Knut på tlf.97690841